Mitgliederverzeichnis

Startups =

Neumitglieder

Alice-Salomon-Hochschulen
bcmed GmbH
BÖSL Medizintechnik GmbH
Cap4health
contec GmbH
Convema GmbH
DCC Risikoanalytik GmbH
Flying Health GmbH
Honic
ikk e.V.
IKK – Die Innovationskasse
Luscii Healthtech B.V.
Medperion GmbH
URGO GmbH
XUND Solutions GmbH